Základnové stanice

DIGI-CZ 221
Obr.1 – DIGI-CZ 221-P1

DIGI-CZ 221 a DIGI-CZ 021

Jsou určené jako napájecí zdroje +5V a zároveň plní funkci oddělovače DCC signálu pro dekodéry příslušenství. Pro některé dekodéry je vyžadováno jejich použití, protože nejsou vybaveny samostatným stabilizátorem napájení.

V DCC modulech dekodérů se neustále opakují stejné vstupní části. Většina má na vstupu napájecí obvod tvořený usměrňovačem a stabilizátorem 7805 a pod. Často jich je soustředěno větší množství blízko sebe (pod zhlavím) a je neefektivní jak z hlediska množství součástek, tak energie proměněné na teplo, mít tolik lokálních stabilizátorů. Dále se v nich také opakují obvody, které ze signálu DCC získávají „informaci“ pro nastavení konfiguračních proměnných (CV) a také obvody, potvrzující zápis do dekodéru.
Proto J. Fučík vytvořil sadu „základnových stanic„, do kterých moduly připojuji. Podstatou stanice je vyřešit napájení 5V pro moduly dekodérů, vyřešit oddělení DCC signálu od rozvodu a zároveň, pokud je to nutné, tak i generovat potvrzovací signál (pouze programovací verze základnové stanice). Zároveň však zachovat odolnost proti rušení od motorů v kolejišti. Programovací verze umožňuje též komfortní programování s vyloučením problémů při potvrzování zápisu a čtení. Moduly jsou ve své podstatě velice jednoduché a nemá cenu je nikterak dlouze popisovat, stačí jen uvést jejich proudovou zatížitelnost. Popis lze najít také zde.

Zatím jsou základnovými stanicemi podporovány tyto moduly dekodérů:

Dekodér pro modelářská serva – novější verze;
Dekodér pro jednoduché semafory;
Zvukový dekodér pro příslušenství;
Dekodér pro osvětlení domečků;
Dekodér pro jedno světlo.

a připravují se další. Tyto moduly samotných dekodérů jsou pak poměrně jednodušší a levnější, než původní.

Všechny základny mají vyvedeny 4 nožičkové konektory s vývody označenými „+“ , „-“ , „D“ a „A“ (vývod „A“ je připojen pouze na programovacích základnách), které se připojují na stejnojmenné vývody na dekodérech. Při programování se zapojuje pouze jeden dekodér do programovací základny a ta se připojuje na programovací svorky (P,Q) na centrále a na napájení. Při běžném provozu je možné připojit více dekodérů na jednu základnu; základna se připojuje na kolejové svorky (J,K) a napájení. Pokud máme nedostatek konektorů, lze použít rozdvojky nebo rozbočovače.

Původně bylo vyvinuto 5 různých základnových stanic lišících se napájením (z DCC nebo ze samostatného rozvodu a možností/nemožností programování modulů dekodérů (viz http://www.fucik.name/masinky/zakladny/), ale poptávka byla v podstatě jen po některých typech.

base2
Obr.2 – Prototypy DIGI-CZ 021 P1 (vlevo) a DIGI-CZ 021 N3 (vpravo)

V aktuální nabídce jsou:

  • Samostatně napájená základnová stanice s proudovým zatížením 1A s možností programování (vedou do ní vodiče P,Q nebo J, K a dále napájení) – (původní stará verze DIGI-CZ 021-P1 je na obr.2 vlevo).  TATO ZÁKLADNOVÁ STANICE BYLA INOVOVANÁ B. Partykem a je dostupná pod označením DIGI-CZ 221-P1. Zobrazená je na obr. 1 nahoře. Inovovaná stanice má nově vyřešený spínaný napájecí zdroj (je schopná fungovat už od 8V AC, resp. 10V DC) a má čtyři výstupy – jeden přepínatelný a tři neprogramovací.  Správnou činnost zdrojů indikuje LED. Je miniaturní (50 x 50 mm).
  • Samostatně napájená základnová stanice s proudovým zatížením 3A bez možnosti programování (vedou do ní vodiče J, K a dále napájení 12 – 20V). Tato základna má pět paralelních výstupů. (DIGI-CZ 021-N3) – na obr.2 vpravo.
  • Základnová stanice napájená z rozvodu DCC (J a K) s proudovým zatížením do 1A bez možnosti programování (DIGI-CZ 021-N1). Je určena pro menší kolejiště s malými nároky na odběr proudu. Není vyobrazena.

Popis nabídky – sestavené zařízení na plošném spoji, bez kabeláže. Jako samostatný produkt jsou nabízeny rozbočovače. Je možné též objednání odpovídajících kabelů.