Modul detektorů obsazení se zpětným hlášením S88-N

DIGI-CZ 010_1kDIGI-CZ 010 – doprodej – OBSOLETE

Modul slouží k předávání informací o obsazení osmi kolejových úseků do zařízení se sběrnicí typu S88-N (centrála, počítačová rozhraní, zobrazovací rozhraní apod.)

Nová verze – See the new version DIGI-CZ 210 .

Funkcionalita

Modul vytváří standardní rozhraní S88-N které je následně využitelné několika dalšími moduly. Obsahuje osm detektorů obsazení kolejí s galvanickým oddělením optočleny. Maximální odběr proudu v izolovaných úsecích 1000 mA.*) Bližší popis na webu J. Fučíka a na Honzíkových vláčcích, kde je i porovnání s novou verzí.

Technické údaje

DIGI-CZ 010 – doprodej
Napájení: +5V ze sběrnice S88-N, nebo zvlášť, odběr méně než 1 mA
Rozměry: 100 x 82 x 16 mm (deska 100 x 82 mm)
Maximální proud do snímaného úseku 1 000 mA
Dostupná na objednávku, cena 450 Kč, pouze do doprodání zásob
Popis nabídky – sestavené zařízení na plošném spoji. (Na obrázku nahoře je vývojová verze, aktuálně prodává se provedení bez SMD součástek.)

Uvedena byla nová verze DIGI-CZ 210 v provedení SMD s několika menšími vylepšeními. Aktuálně je k dispozici ve dvou verzích pro proud 800 mA a 2A.

*) Pozn.: Maximální odběr je daný použitými diodovými můstky ve snímacím obvodu. Standardně jsou osazovány B250C1500. Toto označení je však zavádějící, ve skutečnosti (až na výjimky) se jedná o můstky s max. proudem 1A.