Rozbočovače (a kabely) pro základnové stanice

rozbočovač
Rozbočovač 1:10 s kabely

DIGI-CZ 221-X..

popisu základnových stanic byla zmíněna možnost rozbočování výstupního signálu pro více dekodérů. Zejména, pokud používáme dekodéry s malým odběrem (světelná návěstidla, osvětlení domečků), je možné k základnové stanici připojit více dekodérů, než je počet výstupů ze základny (2, 4 nebo 5). Napojování kablíků není příliš estetické a je dost nepřehledné. Proto jsme pro naše zákazníky navrhli a vyrobili jednoduché rozbočovače. S jejich pomocí lze rozdělit jeden výstup na 5 nebo 10 dekodérů.

Pokud je tento rozbočovač připojen na neprogramovací výstup základny, všechny jeho výstupy jsou logicky také neprogramovací. Ale pokud jej připojíme na programovací (či správněji „přepínatelný“ výstup – protože na základnové desce se jeho funkce volí jumperem), jeden z výstupů rozbočovače kopíruje funkci konektoru na základně. Ostatní z výstupů zůstávaji neprogramovací. Takto z programovacího výstupu získáme kromě původní funkce také další čtyři (nebo devět) neprogramovacích. Na rozbočovači je pro zamezení rušení přidaný i napájecí filtr. Na fotografii je rozbočovač 1:10, jeho „rozdělením“ na polovinu si lze představit verzi 1:5.

Ne každý ze zákazníků má možnost vyrobit si propojovací kabely. V obchodech je koupit nelze. Proto jsme na zvláštní objednávku schopni vyrobit vám tyto kabely na míru. K dispozici jsou v podstatě čtyři typy:

  1. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách;
  2. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách (na fotografii);
  3. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně;
  4. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně.

První dva typy jsou vhodné pro servodekodéry (DIGI-CZ 004-N) a domečky (DIGI-CZ 032-C), třetí a čtvrtý pro jedno světlo (DIGI-CZ 031-ZS), návěstidla (DIGI-CZ 019) a domečky (DIGI-CZ 032-A a B).

Při objednávce kabelů doporučujeme použít email a přesně specifikovat potřebnou délku a konektory. Prosím, neobjednávejte jiné typy, nejsme na to zařízeni.

Pro ceny kabelů platí tato kalkulace:
do půl metru délky (včetně) – 40 Kč – bez ohledu na počet vodičů a typ konektorů,
za každých dalších započatých 50 cm – 15 Kč. (Objednávkový systém počítá do kalkulace vždy 40 Kč, prosím, přepočítejte si cenu podle vaší objednávky.)