Ovladač MiniMaus

Myš1

DIGI-CZ 015

MiniMaus je velmi jednoduchý univerzální ovladač vybavený LCD displejem, klávesnicí a rotačním ovladačem. Výborně se doplňuje s centrálou NanoX, lze jej však použít i v systémech Lokmaus (Roco) nebo Lenz.

Ovladač má následující funkce:

  •  Ovládání lokomotiv na adresách 1-9999;
  •  Ovládání světel a přídavných funkcí F1 až F28;
  •  Ovládání rychlosti pomocí rotačního ovladače;
  •  14, 28 a 128 rychlostních kroků pro rychlost lokomotivy;
  •  Ovládání výhybek 1 až 999 v režimech Lenz i Lokmaus;
  •  Programování a čtení CV až do 1024;
  •  Tlačítko nouzového zastavení;
  •  Volba adresy XpressNet v rozsahu 1 až 31.

Popis nabídky – sestavené zařízení v krabičce.
Návod je ke stažení na stránce autora.