Než si objednáte …

Vážený zákazníku, než si u nás objednáte výrobek a než vám jej vyrobíme, prosíme vás, seznamte se nejen s touto statí, ale především s dříve publikovanými informacemi (návody, články) o zapojení, funkcionalitě a programování komponentů DIGI-CZ – pokud jste tak již neučinil předem, což je nejlepší řešení.
(Doporučujeme
www.honzikovyvlacky.cz, www.fucik.name, http://maximaus.unet.cz/, www.masinky.info ).

Stále častěji se nám stává, že zákazník se naprosto vůbec neseznámí s tím, co si objednává, nemá žádnou představu, k čemu je zařízení určené, jak se zapojuje, programuje, co je k zapojení zapotřebí (např. že některé dekodéry vyžadují připojení dalších komponent, jako třeba základnovou stanici), neví, co není součástí dodávky atd. Teprve po několika neúspěšných pokusech se zapojením se pak začne shánět po návodech, na které existuje odkaz na každém přebalu výrobku. A když zjistí, že jeho znalosti a zkušenosti s digitalizací kolejiště nepostačují, začne psát a domáhat se obvykle triviálních konzultací a hlavně rad jak onu věc oživit. Nejde o to neporadit, ale když to není s ohledem na odbornou úroveň zákazníka v daném oboru možné, je to zbytečně promarněný čas. Nehledě na to, že osobní konzultace nejsou zakalkulovány v ceně zakoupeného výrobku.

Ještě horší je situace, když si „modelář-bastlíř“ sestaví nějaký modul/dekodér sám, byť podle zveřejněného postupu, ale nějak předem nedomyslí, že k oživení bude potřebovat firmware, nějakou speciální součástku a třeba i know-how autora zařízení. A začne se domáhat jeho (jejich) dodání, v nemnoha případech jako „službu lidu“. Toto není možné. Firmware je nedílnou součástí modulu a není možné jej poskytovat zdarma. Zvláště nepříjemné situace vznikají v případě, kdy zákazník zakoupí „naklonované“ zařízení u jiného výrobce které nefunguje správně a domáhá se u DIGI-CZ jeho opravy či oživení.

Už dříve jsme opakovaně napsali, že stavebnice modulů/dekodérů DIGI-CZ nebudeme komerčně poskytovat, což platí rovněž o poskytování dílčích komponentů, firmware a know-how. Samozřejmě, pokud se zákazníkovi nepodaří modul/dekodér oživit ani po vyčerpání doporučených postupů (prostudování návodu, přečtení osvětových článků apod.) a podle všeho lze usuzovat na závadu, bezproblémově je možné požádat o revizi, ať už v rámci, nebo nad rámec reklamačního řízení. Není nám zatěžko takto vyhovět, což jsme již mnohokrát udělali. Neposkytujeme náhradní díly, ale servis zařízení.

Nemůžeme ale poskytovat sáhodlouhé individuální konzultace, které jsou v řadě případů nad rámec vzniklého problému, zvláště když se ukáže, že zákazník ignoruje publikované návody.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že moduly/dekodéry DIGI-CZ jsou vyvíjeny pro provoz digitálního kolejiště a je tudíž naprosto bezpředmětné požadovat úpravy některých modulů (jak se to stalo v případě točny) pro analogový provoz. Stejně tak je nanejvýš vhodné se seznámit s logikou a fungováním produktů před tím, než se je zákazník začne pokoušet upravit sám, nebo se dožaduje úprav.

Dále, že digitalizace sice přinesla nebývalé možnosti, většinou však za vyšší cenu trakčních vozidel, případně celého kolejiště a všech komponentů potřebných k provozu. Ostatně, mnoho lidí u nás si ještě nechce připustit, že „moderní“ modelařina je finančně náročný koníček, který zároveň vyžaduje jistou úroveň znalostí a zkušeností.

Na druhou stranu, digitalizace modelového kolejiště se ale není třeba bát. Právě komponenty ze série DIGI-CZ jsou přesně tím, co „chudý český modelář“ potřebuje: jsou to levné, avšak naprosto plně funkční elektronické obvody, srovnatelné se sériově vyráběnými výrobky profesionálních firem, v některých případech dokonce s vylepšenou funkcionalitou. Jeden zákazník1) komentoval na svém webu úvahu o tom, jestli lze očekávat kvalitnější výrobek od věhlasné značkové firmy, která je díky reklamě lidem prezentována jako „profesionální“, anebo od malovýrobce, který vyrábí v „amatérských“ podmínkách, takto: „Podívejme se na výrobky okolo nás. Jogurt od nadnárodní firmy s reklamou v televizi každý večer a v krásném kelímku s barevným potiskem žádným jogurtem není; neobsahuje totiž žádné živé mikroorganismy, je mrtvý. Vedlejším efektem je, že se nekazí a vydrží v regálu supermarketu klidně i měsíc. Oproti tomu jogurt od místního zemědělce je skutečným živým jogurtem, který by se měl užívat spolu s antibiotiky na obnovu funkce mikroflóry střev. Vedlejším efektem je, že ho musíte do dvou dnů zkonzumovat, jinak zkysne. Z uvedeného plyne, že ne velikost a značka firmy dělá „profesionální“ výrobek, ale pouze odborník udělá lepší výrobek, než zaučená obsluha výrobní linky.“ Ono totiž slova profesionál a odborník jedno a totéž jsou, takže onen příměr sedí!

Pokud jde o technické zpracování, píše tentýž autor, „u laiků bude vnějším projevem kvality technického zpracování krabička. Poučený uživatel si bude spíš všímat vnitřního provedení – galvanické oddělení obvodů, ochrana proti přetížení, ochrana proti přeslechům apod. Komponenty od malovýrobců jsou většinou v provedení „modul“. Tím se myslí osazený plošný spoj bez krabičky. Takové provedení samozřejmě není vhodné pro kobercové ježdění, nýbrž je určeno pro zabudování do instalační skříně nebo rámu pevného kolejiště.“

Přesně tak jsou totiž moduly/dekodéry DIGI-CZ koncipovány. Jsou dodávány jako osazené a funkční desky plošných spojů s potřebnými konektory (nikoliv už s kabely). V dodacích informacích je zdůrazněno důležité upozornění, že je třeba si uvědomit, že ŽÁDNÉ elektrické zařízení není zcela bezpečné, což samozřejmě platí i o modulech/dekodérech ze série DIGI-CZ. Z logiky věci vyplývá, že i když jsou napájeny nízkým napětím a tudíž, pokud jde o jejich dodávání nejsou porušovány normy nebo zákon, přece jenom je z řady důvodů vhodnější, když budou zabudovány a provozovány v bezpečném zakrytování a v nehořlavém prostředí.

To, že moduly/dekodéry DIGI-CZ nejsou dodávány v instalační krabici (až na výjimky) souvisí s tím, že v opačném případě by se jejich cena výrazně zvýšila. Má to ale i praktické důvody. Námi zvolená krabice by nemusela vyhovovat uživateli, protože není kolejiště, jako kolejiště. Nicméně, upozornění na instalaci modulu (dekodéru) do bezpečností krabice samotným uživatelem považujeme za zásadní.

Dále je nutné připomenout, že všechny moduly/dekodéry DIGI-CZ jsou de facto prototypy, u kterých nemohly být z pochopitelných důvodů provedeny dlouhodobé provozní zkoušky. Na druhou stranu není na místě bezduché strašení. Všechny tyto a podobné komponenty pro modelové kolejiště jsou konstruovány v rámci „rozumného rizika“, tedy při napěťových a proudových hodnotách, které nemohou být v obecné rovině nebezpečné. Ale není od věci mít stále na paměti, že co dokáže zvládnout dospělý člověk, nemusí zvládnout dítě. A naopak, že dítě je schopné zkusit něco, co by dospělý nikdy neudělal (například drát trčící z kolejiště strčit do zásuvky 230V). Takže – tatínkové a dědové – hlídejte si své synky a vnoučky při jejich objevování tajů tohoto světa!

Odborník by řekl, že „výbuch“ či „čmoudové efekty“ z eventuálně zkratovaného modulu nemá potenciál na podpálení baráku, a ani na podpálení kolejiště ze styroduru. Na to jsou potřeba mnohem horší kombinace. Při „vyhoření“ některého modulu, jako je třeba ten ze série DIGI-CZ, se realizuje zhruba 1 – 5W, a to je asi 200x méně než škrtnutí zapalovačem. Třeba hrotová páječka realizuje 30 – 50W a taky například styrodur „jenom“ poškodí, ale nikoli zapálí. To je ale také „jen“ hypotéza. Život totiž bývá ve své složitosti i jiný.

Proto, vážený zákazníku a budoucí uživateli komponentů DIGI-CZ, nepodceňujte nebezpečí, které hrozí od elektrického proudu a nikdy neprovozujte moduly v rozporu s obecnými bezpečnostními a požárními zásadami. Obzvlášť velkou pozornost je nutné věnovat napájecím zdrojům. Tam někteří modeláři používají transformátory (nebo zdroje z PC) schopné dodat několik ampérů. Takový proud už spolehlivě roztaví i silný měděný vodič a zárodek požáru je na světě.

Často si uživatelé přidělávají problémy sami tím, že si předem nepřečtou návod či se neseznámí s obsahem dodávaného modulu/dekodéru, a tak si včas neopatří například kabely s vhodnými konektory. Pak improvizují s všelijakými náhradními kabely „ze zásuvky“, na které nasazují konektory nikoliv podle návodu, ale podle vlastní úvahy. Následně se diví nefunkčnosti výrobku a reklamují. Nemáme zájem tahat peníze z kapes zákazníků předprodejem a umělým zdražováním kabelů a komponent, které lze běžně zakoupit ve specializovaných obchodech za přijatelné ceny (kabely, napájecí adaptéry aj.).

* * *

V obecném hodnocení výrobků ze série DIGI-CZ zaznívají ze strany zákazníků převážně pochvalná slova. Stejně tak nejsou výhrady k hodnocení týmu, který tyto komponenty vyvíjí, vyrábí a nabízí. Uznávána je dokonalá funkcionalita, nízká cena, spolehlivost, ale rovněž i servis a technická podpora, resp. neformální přístup a ochota okamžitě řešit vyskytnuvší se problémy. Markantní rozdíl je spatřován v řešení reklamací ve srovnání s reklamačním řízením velkých firem, které využívají všech možných zákonných i jiných postupů, jen aby nemusely zákazníkovi vyhovět.

Výhrady zákazníků jsou k údajně špatné dokumentaci k dodávaným výrobkům DIGI-CZ. V tomto ohledu zákazníci mají a nemají pravdu. Ukazuje se totiž, že řada z nich ani netuší, že nějaký návod na zapojení a naprogramování modulu/dekodéru existuje. Jako širé lány přehlížejí, že na zadní straně přebalu je uvedena webová adresa, kde si lze návod přečíst. (Jen výjimečně u několika výrobků poskytujeme návod jen zákazníkovi, který si modul koupil.)  Stejně tak je ani náhodou nenapadne otevřít si v eshopu záložku „Ke stažení“ a tam si přečíst vše, co je důležité. A už vůbec je nenapadne zadat si do vyhledávače webu Honzíkovy vláčky klíčové slovo a přečíst si článek o realizaci toho kterého zařízení do kolejiště. Perličkou jsou dotazy k absenci funkcionality, kterou modul jednoduše nemá.

Nikdy neskrývaným a neustále opakovaným faktem je, že komponenty DIGI-CZ nepatří do kategorie spotřební elektroniky, ale jedná se o elektronické moduly pro náročného železničního modeláře. Od toho se odvíjí podmínka, že je nutné aby zákazník rozuměl problematice digitalizace do té míry, že ví o co jde. S tím úzce souvisí i forma dokumentace. Tato dokumentace je psaná vývojářem modulu příslušným odborným jazykem. Pokud úroveň znalostí zákazníka nedovolí pochopit tyto návody, tak takovému zákazníkovi nemůžeme doporučit okamžitý nákup našich komponent. Takovýmto zákazníkům doporučujeme se s problematikou digitalizace modelové železnice nejdříve podrobně seznámit. A k pochopení principů digitálního řízení kolejiště bohatě postačí znalosti základů fyziky na úrovni studenta střední školy. A zdrojů ke studiu je dost, např. http://lokopin.wz.cz/, http://www.honzikovyvlacky.cz/http://www.masinky.info/,  a další. Naším cílem je spokojený náročný modelář, který umí naplno využít vlastností komponent DIGI-CZ.

Rádi bychom, vážený zákazníku, abyste se nad těmito řádky, které vycházejí z několikaleté zkušenosti, alespoň zamyslel. Není naším cílem odradit potenciální uživatele systému DIGI-CZ, kteří jsou teprve na začátku poznávání digitalizace modelové železnice. Před časem, kdy o DIGI-CZ věděla jen hrstka zasvěcených a každý zájemce si velmi obezřetně prověřil, cože tyhle věcičky umí a jakou mají kvalitu, byla situace zcela jiná. Dnes se ale povědomí o levných a funkčních modulech/dekodérech DIGI-CZ výrazně rozšířilo, doslova rozkřiklo, avšak bohužel bez toho, že by si někteří potencionální uživatelé ověřili, zda vůbec na instalaci a naprogramování mají dostatečné znalosti a zkušenosti.

Protože nechceme, aby docházelo ke zklamání budoucích zákazníků, dovolujeme si upozornit na možná úskalí těmito několika řádky.

Za tým DIGI-CZ sepsal J. Hlaváček (18. 9. 2014), upravil B. Partyk (7.1.2015 a 12.1.2015)

___________________________

1) Šídlo, P.: Jaký digitál. In: https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/4-zvoleno

4 thoughts on “Než si objednáte …”

 1. dobrou noc

  Mám problém, jsem postavil TCO Paco Canadas a nefunguje dobře. V té době jsem připojit více než 7 objížďky přestat pracovat. Dioda označení odesílání dat bliká, když jsem se přesunout přepínač, ale odchylka nereaguje. S multiMAUS vše správně fungovat.

  Myslím, že mám všechno v pořádku, jak deska a komponenty s programováním PIC, ale stále selhává. Změnil jsem MAX a stále stejně špatné.

  Pokud jste mi zaručit, že vás bude fungovat, nemám problém si ho koupím.

  Přijímány platby v eurech?

  Pozdravy ze Španělska
  Pedro

  PS: Omluvte můj jazyk, ale to znamená stroj.

  ____________________________________________________________

  Goodnight

  I have a problem, I have built the TCO of Paco Cañadas and it does not work at all well. At the moment I connect more than 7 detours stop working. The diode that dials when sending data flashes when I move a switch, but the divert does not react. With the Multimaus all work correctly.

  I think I have everything, both the board and the components with the PIC programming, but it still fails. I’ve changed the MAX and it’s just as bad.

  If you guarantee that yours will work, I have no problem buying it.

  Do you accept payment in Euros?

  Greetings from Spain
  Pedro

  P.S. Sorry for my language but this translates a machine.

  1. Hi Pedro,
   our TCO usually doesn’t have the problem with 50 switches. However, there is a possibility for all kinds of TCO – this is using long wires from TCO to switches. It might cause a wrong reading due to elctromagnetic interferrence. 2nd possibility is MAX485, as you correctly considered. There are many fakes on the market, some of these have a problems. We can guarantee correct function of our TCO after manufacturing, but this doesn’t mean it will correctly work in every environment and wiring.
   Try to use shielded wires or change the length and position of wires.
   Bohous

 2. Are you able to accept payment by Paypal? In this way large additional bank fees are avoided while it automatically transfers with security ….. And only a proportionate percentage fee needs to allowed for.

  I have been looking for either a kit (with PCB) or assembled variant of Paco’s Xpressnet(R) adaption of the Merg encoder for a long time!! We wish to use to allow a lever frame ( eg DCC_Concepts ) to be usable on our shunting puzzle ( and operable by younger visitors ) BUT with parallel (and overriding control ) from our Multimaus handsets…. Hence needing to encode onto the same bus via expressnet, unlike MB’s standalone original, with the transitory push button version.
  ( On a previous version of the layout I had ‚duplicated‘ buttons to the front and side… The latter overriding any error from the visitor at the front…. But we prefer the wireless freedom of movement given by the wireless mice.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *