Modul vratné smyčky

Logo-DIGI-CZ_bwDIGI-CZ 011

Modul slouží k oddělení napájení v místech, kde by se ve vratné smyčce nebo trianglu setkaly opačné póly napájení na jedné kolejnici. 

Funkcionalita: Modul odděluje část kolejiště a automaticky přepíná polaritu signálů J a K podle aktuální potřeby. Vlak se při průjezdu smyčkou nemusí zastavovat.

Poznámky:

Délka odděleného úseku musí být větší, než je délka nejdelší používané soupravy.

Zapojení modulu do kolejiště
Zapojení modulu do kolejiště

Kromě tohoto výrobku je v nabídce také DIGI-CZ 030 „Modul řízení jednoduché vrané smyčky“. Tento je primárně určen pro skryté smyčky v tunelech, které jsou řízeny autonomně projíždějícím vlakem. Poloha vlaku je vyhodnocována pomocí izolovaných úseků a automaticky se také přestavuje výhybka smyčky.

Popis nabídky – sestavené zařízení na plošném spoji (80 x 50 x 25 mm).