Modul řízení jednoduché vratné smyčky

Logo-DIGI-CZ_bwDIGI-CZ 030

Velice jednoduchý a kompaktní modul, který v sobě kombinuje funkcionalitu několika modulů. Obvod je primárně určen pro jednoduché „balónové“ vratné smyčky, ve kterých autonomně řídí provoz vlaků. 

Za podstatnou lze označit funkci servo dekodéru pro jedno servo. Navíc je modul vybaven dvěma detektory obsazení, pro nastavení správného směru výhybky. Zároveň je k dispozici relé, určené pro přepínání polarity signálu. Může fungovat jak v digitálním, tak analogovém kolejišti (nastavení ovládání serva vyžaduje připojení na DCC prostřednictvím programovací základnové stanice, provoz už ne.)

Bližší popis naleznete na stránkách autora. Pro napájení je vyžadována tzv. základnová stanice (nebo jiný vhodný napájecí zdroj).

Popis nabídky – sestavené zařízení na plošném spoji.

Standardní ovladač vratné smyčky je v prodeji pod označením DIGI-CZ 011.