Jednoduchý detektor obsazení

Zleva DIGI-CZ 206-A, -B a -C
Zleva DIGI-CZ 206-A, DIGI-CZ 206-B a DIGI-CZ 206-C

DIGI-CZ 206

Modeláři, kteří používají na svém kolejišti detekci obsazení pomocí snímání proudu tekoucího do úseku, občas naráží na situaci, že některé mašinky mění rychlost při přejezdu z úseku, ve kterém je detekce obsazení, do úseku bez ní. Je to způsobeno úbytkem napětí na detekčních diodách (kolem 1,5V). Ne každý lokomotivní dekodér se s tím umí vyrovnat, resp. ne každý modelář to umí nastavit.

Řešení je jednoduché – i ty úseky, ve kterých nejsou instalovány detektory obsazení, napájet přes dvojici diod (lépe přes diodový můstek). Vyslyšeli jsme volání těch modelářů, kteří se bojí jakékoliv elektroniky, a dáváme do prodeje jednoduché destičky s diodovým můstkem, které mají jen dva vývody, navíc vzájemně zaměnitelné. Připojí se do série do napájení úseků, které jsou bez detektorů obsazení.

Připraveno ve spolupráci s pojezdy.eu.

Prodávané JSOU tři verze:

DIGI-CZ 206-A obsahuje pouze diodový můstek s povolenou zátěží 2A. Nemá ani svorkovnici, přívodní vodiče se přiletují na volné plošky na destičce.

DIGI-CZ 206-B má kromě toho osazenou svorkovnici pro přívodní vodiče.

DIGI-CZ 206-C obsahuje i dvojitý optron (optočlen), je to tedy plnohodnotný detektor obsazení (bez komunikační části) a výstupní svorkovnici. Je určen pro použití zejména s enkodérem DIGI-CZ 034, nebo s připravovaným modulem zpětné vazby DIGI-CZ 210C, který nemá vlastní detektory.

Rozměry destičky jsou 49 x 18 mm. Všechny tři verze jsou na obrázku nahoře.