GenLI Bluetooth

P1120857

DIGI-CZ 102

Jedná se o kombinaci bezdrátového vysokofrekvenčního zařízení Bluetooth® a rozhraní pro komunikaci mezi počítačem a sběrnicí XpressNET™ – označovaného také GenLI.

Z uvedeného vyplývá, že pomocí tohoto rozhraní je možná komunikace s přenosnými počítači, ať už se jedná o notebooky, tablety anebo chytré telefony. Také se stolními PC, pokud mají rozhraní Bluetooth (případně je možné ho dokoupit za pár korun). Detailní informace o rozhraní GenLI Bluetooth jsou na webových stránkách jeho autora – ZDE. Shrnutí dosavadních zkušeností a porovnání s dalšími námi nabízenými rozhraními GenLI je ZDE. A něco pro příslušníky menšin – instalace v prostředí Linux a JMRI popsal kolega Šídlo.

Instalace rozhraní je velmi jednoduchá. Zařízení je dodávané odzkoušené a postačuje jeho připojení kabelem ke sběrnici XpressNET. Po zapnutí napájení centrály se  na GenLi Bluetooth rozsvítí zelená kontrolka a zařízení začne vysílat. Na počítači je potřebné povolit komunikaci Bluetooth, dát vyhledat nové zařízení a spárovat s ním. Přesný postup závisí na operačním systému; ve Windows 7 trvá celá operace cca 30 vteřin. Při hledání se nalezené zařízení zobrazí jako WMC-00000x (x je číslice podle nastavení ve výrobě). Poté se zvolí ruční zadání pinu pro párování a zadá se číslo dodané se zařízením. Po spárování se ve Windows ve Správci zařízení (Device manager) zobrazí nové komunikační rozhraní „Standard Serial over Bluetooth link“ s přiřazeným číslem COM portu. Toto číslo komunikačního portu je důležité pro nastavení v uživatelských programech (Train Controller, Train Programmer, JMRI).

Úspěšné spojení aplikace na počítači s rozhraním GenLi Bluetooth je indikováno trvalým svitem modré LED. Případné změny nastavení adresy rozhraní GenLi se provádí stejným způsobem, jako u verze USB.

TESTOVÁNO S WINDOWS 10 – Professional – 64 bit.

Popis nabídky – sestavené zařízení v krabičce (67 x 60 x 20 mm) + připojovací kabel Xpressnet.
(Do ledna 2015 bylo toto rozhraní označované jako DIGI-CZ 026.)