Dekodér příslušenství pro přestavníky nebo světla

 

DIGI-CZ 205
DIGI-CZ 205

DIGI-CZ 205 

DCC dekodér pro čtyři elektromagnetické nebo motorové přestavníky, nebo osm nezávislých spínaných výstupů. (Starší verze byla DIGI-CZ 005.)

Funkcionalita: Dekodér definuje zvlášť čas sepnutí pro přestavníky, včetně nepřetržitého sepnutí. Proudová zatížitelnost jednoho výstupu 200mA trvale, nebo 500mA špičkově.

_vyr_414DIGI-CZ-005_1k
Původní verze (DIGI-CZ 005)

Popis a postup zapojení a nastavení je ZDE a ZDE. Doporučujeme přečíst před nákupem nebo instalací.

Poznámka: Výchozí nastavení je vhodné pro přestavníky BTTB nebo Tillig s koncovými vypínači, pokud používáte jiné, věnujte nejprve pozornost nastavení přiměřené délky pulzu.

DIGI-CZ 205
DIGI-CZ 205

Na stejném hardware je možné realizovat dekodér osvětlení budov. Odlišuje se však software – náhodně zapíná a vypíná až osm skupin osvětlení.  

Aktuální verze dekodéru osvětlení podporuje následující funkce:

  • Osm výstupů
  • Každý výstup zatížitelný 0,5A
  • Kompatibilní se systémem standardu NMRA DCC
  • Podpora všech 2048 adres pro příslušenství (neplést s adresami lokomotiv)
  • Programování adresy dekodéru zápisem do dvou CV proměnných
  • Nastavitelná rychlost změn (blikání jednotlivých výstupů)
  • Nastavitelná pravděpodobnost rozsvícení každého výstupu
  • Možnost používání zámku dekodéru (Blokování dekodéru proti nechtěnému zápisu) pomocí standardních funkcí CV15/CV16
  • Reset dekodéru s obnovením továrního nastavení (Zápis CV8=33)
  • Programování ve stránkovém a přímém CV režimu

Podrobně je popsaný ZDE, původní popis autora software (včetně popisu CV) je v druhé části článku.

Popis nabídky – sestavené zařízení na plošném spoji (DIGI-CZ 205 100mm x 50mm), ve dvou verzích software – pro elektromagnetické nebo motorové přestavníky a pro osvětlení.

Nová verze DIGI-CZ 205 je dostupná od 15.12.2015. Má lépe vyřešený napájecí zdroj (možnost napájení 5V obvodů externím zdrojem), ochranu proti přepětí, lépe dimenzované plošné spoje a je menší (dvouvrstvý plošný spoj s pájecí maskou).  V poslední verzi jsou výstupy chráněny automatickou pojistkou (polyswitch).

K dispozici je osazená a přezkoušená deska se programem pro přestavníky nebo pro světla, polostavebnice (t.j. deska s plošným spojem, dokumentace a naprogramovaný procesor – v poznámce specifikujte přestavník nebo světla) a doprodáváme také původní typ dekodéru, starší verzi desky s plošným spojem, případně i s procesorem (na dotaz mailem).