Upgrade servodekodérů DIGI-CZ 004-N

Všem majitelům stávajících servodekodérů DIGI-CZ 004-N (tedy servodekodérů pro použití se základnovými stanicemi) nabízíme možnost upgrade jejich dekodérů na DIGI-CZ 294 formou záměny procesoru 12F629 za novější 12F1822 se software verze 5.3. Tento upgrade nabízíme za cenu procesoru a symbolický manipulační poplatek, dohromady za 99 Kč (plus poštovné).

Záměnou procesoru získáte dekodér splňující certifikaci NMRA.

Nový procesor nelze použít pro starší verze dekodérů DIGI-CZ 004 (004-P) (větší destičky obsahující stabilizátory 7805), které nevyužívají základnové stanice. Tyto dekodéry vyrábějí i dnes jiní výrobci v ČR, DIGI-CZ je nevyrábí už tři roky.

Propojovací svorkovnice (pole)

IMG_20160511_203858-1DIGI-CZ 299

Na kolejišti, ať digitálním, nebo i analogovém, se velmi často setkáváme s potřebou propojení více vodičů dohromady. Může to být rozvod malého napájecího napětí (střídavého i stejno-směrného), rozvětvení trakčního nebo digitálního signálu J-K do více větví nebo i další možnosti.

Mnoho modelářů to řeší tzv. lustrovými (lámacími) svorkami – tzv. čokoládou. To ale vyžaduje propojení jedné strany svorek vodičem, nebo použití nějaké jiné propojky. Někteří zase používají můstky do rozvaděčů, ty jsou však poměrně drahé a mohutné.

Propojovací svorkovnice (pole) DIGI-CZ 299 obsahuje dvě sekce – oddělené řady svorek, každou s devíti přípojnými body. Můžeme tak dva přívodní vodiče rozdělit každý na osm výstupních. To se hodí zejména pro rozvod napájení. Navíc deska umožňuje dodatečně osadit LED diodu a předřadný odpor a tím indikovat přítomnost napětí na svorkách.

Druhou možností je pole použít jako jednopólové pro 18 propojených svorek. Toto docílíme proletováním propojek na spodní straně desky.

A třetí možnost – rozříznout uprostřed na dvě devítipólové svorkovnice.

Technické údaje:

Rozměry:                          50 x 24 mm (x 12 mm)
Počet svorek:                   2 x 9, nebo 1 x 18
Maximální napětí:          24V, stejnosměrné i střídavé
Maximální proud:           3A

Poznámka: Pokud si objednáváte pouze desku s plošným spojem, můžete si aktuálně vybrat z těchto barev (desek, ne svorkovnic): červená, černá, modrá. Uveďte v poznámce. Neplatí pro osazené desky.

Propojovací pole je určeno pouze pro malá napětí do 24V. V žádném případě nesmí být použito pro spojování vodičů síťového napětí 230V. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM !

Není hračka, nevhodné do 14 let.

 

Rozbočovače (a kabely) pro základnové stanice

rozbočovač
Rozbočovač 1:10 s kabely

DIGI-CZ 221-X..

popisu základnových stanic byla zmíněna možnost rozbočování výstupního signálu pro více dekodérů. Zejména, pokud používáme dekodéry s malým odběrem (světelná návěstidla, osvětlení domečků), je možné k základnové stanici připojit více dekodérů, než je počet výstupů ze základny (2, 4 nebo 5). Napojování kablíků není příliš estetické a je dost nepřehledné. Proto jsme pro naše zákazníky navrhli a vyrobili jednoduché rozbočovače. S jejich pomocí lze rozdělit jeden výstup na 5 nebo 10 dekodérů.

Pokud je tento rozbočovač připojen na neprogramovací výstup základny, všechny jeho výstupy jsou logicky také neprogramovací. Ale pokud jej připojíme na programovací (či správněji „přepínatelný“ výstup – protože na základnové desce se jeho funkce volí jumperem), jeden z výstupů rozbočovače kopíruje funkci konektoru na základně. Ostatní z výstupů zůstávaji neprogramovací. Takto z programovacího výstupu získáme kromě původní funkce také další čtyři (nebo devět) neprogramovacích. Na rozbočovači je pro zamezení rušení přidaný i napájecí filtr. Na fotografii je rozbočovač 1:10, jeho „rozdělením“ na polovinu si lze představit verzi 1:5.

Ne každý ze zákazníků má možnost vyrobit si propojovací kabely. V obchodech je koupit nelze. Proto jsme na zvláštní objednávku schopni vyrobit vám tyto kabely na míru. K dispozici jsou v podstatě čtyři typy:

  1. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách;
  2. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách (na fotografii);
  3. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně;
  4. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně.

První dva typy jsou vhodné pro servodekodéry (DIGI-CZ 004-N) a domečky (DIGI-CZ 032-C), třetí a čtvrtý pro jedno světlo (DIGI-CZ 031-ZS), návěstidla (DIGI-CZ 019) a domečky (DIGI-CZ 032-A a B).

Při objednávce kabelů doporučujeme použít email a přesně specifikovat potřebnou délku a konektory. Prosím, neobjednávejte jiné typy, nejsme na to zařízeni.

Pro ceny kabelů platí tato kalkulace:
do půl metru délky (včetně) – 40 Kč – bez ohledu na počet vodičů a typ konektorů,
za každých dalších započatých 50 cm – 15 Kč. (Objednávkový systém počítá do kalkulace vždy 40 Kč, prosím, přepočítejte si cenu podle vaší objednávky.)