Upgrade servodekodérů DIGI-CZ 004-N

Všem majitelům stávajících servodekodérů DIGI-CZ 004-N (tedy servodekodérů pro použití se základnovými stanicemi) nabízíme možnost upgrade jejich dekodérů na DIGI-CZ 294 formou záměny procesoru 12F629 za novější 12F1822 se software verze 5.3. Tento upgrade nabízíme za cenu procesoru a symbolický manipulační poplatek, dohromady za 99 Kč (plus poštovné).

Záměnou procesoru získáte dekodér splňující certifikaci NMRA.

Nový procesor nelze použít pro starší verze dekodérů DIGI-CZ 004 (004-P) (větší destičky obsahující stabilizátory 7805), které nevyužívají základnové stanice. Tyto dekodéry vyrábějí i dnes jiní výrobci v ČR, DIGI-CZ je nevyrábí už tři roky.

Propojovací svorkovnice (pole)

IMG_20160511_203858-1DIGI-CZ 299

Na kolejišti, ať digitálním, nebo i analogovém, se velmi často setkáváme s potřebou propojení více vodičů dohromady. Může to být rozvod malého napájecího napětí (střídavého i stejno-směrného), rozvětvení trakčního nebo digitálního signálu J-K do více větví nebo i další možnosti.

Mnoho modelářů to řeší tzv. lustrovými (lámacími) svorkami – tzv. čokoládou. To ale vyžaduje propojení jedné strany svorek vodičem, nebo použití nějaké jiné propojky. Někteří zase používají můstky do rozvaděčů, ty jsou však poměrně drahé a mohutné.

Propojovací svorkovnice (pole) DIGI-CZ 299 obsahuje dvě sekce – oddělené řady svorek, každou s devíti přípojnými body. Můžeme tak dva přívodní vodiče rozdělit každý na osm výstupních. To se hodí zejména pro rozvod napájení. Navíc deska umožňuje dodatečně osadit LED diodu a předřadný odpor a tím indikovat přítomnost napětí na svorkách.

Druhou možností je pole použít jako jednopólové pro 18 propojených svorek. Toto docílíme proletováním propojek na spodní straně desky.

A třetí možnost – rozříznout uprostřed na dvě devítipólové svorkovnice.

Technické údaje:

Rozměry:                          50 x 24 mm (x 12 mm)
Počet svorek:                   2 x 9, nebo 1 x 18
Maximální napětí:          24V, stejnosměrné i střídavé
Maximální proud:           3A

Poznámka: Pokud si objednáváte pouze desku s plošným spojem, můžete si aktuálně vybrat z těchto barev (desek, ne svorkovnic): červená, černá, modrá. Uveďte v poznámce. Neplatí pro osazené desky.

Propojovací pole je určeno pouze pro malá napětí do 24V. V žádném případě nesmí být použito pro spojování vodičů síťového napětí 230V. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM !

Není hračka, nevhodné do 14 let.

 

Xbus Box – rozbočovač XpressNet s havarijními tlačítky

XBbox-old
První verze Xbus Box

DIGI-CZ 036 

Toto malé, ale velmi užitečné „udělátko“ plní dvě významné funkce: rozbočovače sběrnice XpressNet a současně „záchranné brzdy“ v případě ohrožení modelu na trati. Vzniklo na základě diskuze na fóru Diskuze.modely.biz. Popis si můžete přečíst také na webu Mašinky.info.

british-flag-smallXpressNet Distribution box with added 3 buttons – TOTAL STOP (Off), MACHINE STOP (E-Stop), GO (Start / On). Contains 3 (or 4) XpressNet RJ11 inputs/outputs, LMAB terminal block, 4 LEDs. There is a possibility to use more these boxes with the same XpressNet address without collision on the same bus.

Co tedy umí?

Předně, umožňuje připojení až pěti kabelů XpressNet – tři nebo čtyři osazené konektorem RJ11 6p4c (tj. klasický telefonní konektor, který je např. v MultiMaus-u) a jedním vývodem na šroubovací svorkovnici (LMAB). Všechny jsou rovnocenné. Použití je jasné – pokud máme větší kolejiště, je výhodné, když ovladač můžeme připojit na více místech a nemusíme po čtyřech pod kolejiště a hledat zásuvku. Nic nebrání tomu, abychom měli těchto přípojných bodů více na boku (vrchu) kolejiště. 

Další vlastností je to, že umožňuje generovat signál STOP hned ve dvou variantách. Jednak je to E-Stop, který okamžitě zastaví lokomotivy, ale ponechává DCC výstup z centrály aktivní, t.j. lze ovládat výhybky a jiné příslušenství. Dále pak Total Stop (nebo také Off), který vypne výstup z centrály úplně (podobně, jako tlačítko Stop na ovladači MultiMaus a jiných). Pro obnovení normálního provozu po obou typech vypnutí pak slouží tlačítko Start. Toto je velmi vhodné, pokud zapůjčíme ovladač lokomotivy např. dětem, „kvalifikovaná“ obsluha pak může hlídat provoz pomocí těchto tlačítek.

Nové provedení DIGI-CZ 036
Nové provedení DIGI-CZ 036

Původní řešení (foto nahoře) je popsáno na stránkách autora, pro zákazníky DIGI-CZ je připravena pozměněná verze. 

Funkce ovladače

 • Kompatibilní s XpressNet (3.0 a novější), a také se starší verzí XBus 2;
 • Vybaven svorkami LMAB pro připojení k centrále a až čtyřmi zásuvkami RJ11;
 • Vstupy pro tři (velká) tlačítka: Odpojení kolejiště, Okamžité zastavení všech lokomotiv a Obnovení provozu;
 • Tři LED pro signalizaci stavu kolejiště (v provozu, zastavení lokomotiv, odpojení napájení a režim programování – zelená + žlutá) a čtvrtá pro signalizaci napájení;
 • Tři telefonní konektory na přední straně a jeden volitelný na boční pro připojení ovladačů a ovládacích panelů;
 • Nastavitelná XpressNet adresa v rozsahu 1-31 (kvůli úspoře místa pomocí jumperů);
 • Pokud je připojeno více rozhraní XbusBox, pak všechny mohou používat jednu společnou adresu;
 • Může být použit také dobře vypadající čelní panel, ten se nechává na úvaze modeláře, nebo standardní telefonní krabička;
 • Vzhledem ke zkušenostem se zakončením sběrnice v centrále Z21 byla přidána funkce „zakončovače“ (fail safe biasing).

K dispozici je verze v krabičce (3 konektory RJ11 + 1 x LMAB) se 3 tlačítky, dále pak osazený a otestovaný plošný spoj (68 x 50 mm) bez tlačítek  a polostavebnice (plošný spoj a naprogramovaný procesor).

Jednoduchý detektor obsazení

Zleva DIGI-CZ 206-A, -B a -C
Zleva DIGI-CZ 206-A, DIGI-CZ 206-B a DIGI-CZ 206-C

DIGI-CZ 206

Modeláři, kteří používají na svém kolejišti detekci obsazení pomocí snímání proudu tekoucího do úseku, občas naráží na situaci, že některé mašinky mění rychlost při přejezdu z úseku, ve kterém je detekce obsazení, do úseku bez ní. Je to způsobeno úbytkem napětí na detekčních diodách (kolem 1,5V). Ne každý lokomotivní dekodér se s tím umí vyrovnat, resp. ne každý modelář to umí nastavit.

Řešení je jednoduché – i ty úseky, ve kterých nejsou instalovány detektory obsazení, napájet přes dvojici diod (lépe přes diodový můstek). Vyslyšeli jsme volání těch modelářů, kteří se bojí jakékoliv elektroniky, a dáváme do prodeje jednoduché destičky s diodovým můstkem, které mají jen dva vývody, navíc vzájemně zaměnitelné. Připojí se do série do napájení úseků, které jsou bez detektorů obsazení.

Připraveno ve spolupráci s pojezdy.eu.

Prodávané JSOU tři verze:

DIGI-CZ 206-A obsahuje pouze diodový můstek s povolenou zátěží 2A. Nemá ani svorkovnici, přívodní vodiče se přiletují na volné plošky na destičce.

DIGI-CZ 206-B má kromě toho osazenou svorkovnici pro přívodní vodiče.

DIGI-CZ 206-C obsahuje i dvojitý optron (optočlen), je to tedy plnohodnotný detektor obsazení (bez komunikační části) a výstupní svorkovnici. Je určen pro použití zejména s enkodérem DIGI-CZ 034, nebo s připravovaným modulem zpětné vazby DIGI-CZ 210C, který nemá vlastní detektory.

Rozměry destičky jsou 49 x 18 mm. Všechny tři verze jsou na obrázku nahoře.

Porovnání ceny detekce obsazení

Toto srovnání neobsahuje všechny možnosti na trhu, není v našich silách je znát všechny. Zaměřili jsme se na ty nejdostupnější – naše výrobky DIGI-CZ 210 a DIGI-CZ 033 versus Roco 10787. Porovnáváme možné připojení k centrále Z21.

Nejprve pár technických údajů:

K centrále Z21 lze připojit 16 modulů Roco 10787 – Rückmeldemodul (angl. Feedback module), každý s osmi vstupy. Vstupy jsou logické, vyžadují tedy buď použití jazýčkového kontaktu (Roco 42605 – 9,9 €), spínací kolej (Roco 61117 – 21,9 €) fotozávory nebo detektoru obsazení.  Tedy potřebujeme ještě 128 vstupních členů. .

Cena jednoho modulu Roco 10787 je 92 € (říjen 2015,  v přepočtu to je 2492 Kč – kurz ČNB 27,11 CZK/1 EUR, za který však  žádná banka Euro neprodá).

Jeden vstupní člen vyjde při amatérské stavbě minimálně na 30 Kč, to je 30 x 128 = 3840 Kč. (Extrémní ceny dílů Roco do kalkulace nezahrnuji, jedny z nejlevnějších jsou pak DIGI-CZ 206-C.)

Celkem tedy 2492 x 16 + 3840 = 43 712 Kč. Přepočteno na jeden vstup 341,50 Kč.

Při použití komponentů DIGI-CZ budeme potřebovat v maximální konfiguraci dva  moduly DIGI-CZ 033 (á 1250 Kč) a 20 modulů DIGI-CZ 210. Ty mají rovněž 8 vstupů ale už vybavených proudovými detektory obsazení, (buď ve verzi 0,8A – 569 Kč, nebo 2A – 699 Kč – vždy bylo připočítáno 50 Kč za příplatkové LED, protože Roco má LED standardně v ceně).

Celkem tedy 2 x 1250 + 20 x 569 = 13 880 Kč, nebo 2 x 1250 + 20 x 699 = 16 480 Kč. Na jeden vstup (je jich 160) tedy 86,80 Kč, resp. 103 Kč. Pokud nepoužijeme indikaci LED, je to ještě o 6 Kč méně.

A to už je dost podstatný rozdíl …

Pokud někdo nepoužívá Z21, ale NanoX-S88 (DIGI-CZ 003, nebo DIGI-CZ 203), nepotřebuje ani moduly DIGI-CZ 033.  Pak indikace obsazení vyjde na jeden úsek ještě o 22 Kč méně. Samozřejmě, Z21 má však více funkcí než NanoX.

 

 

Rozbočovače (a kabely) pro základnové stanice

rozbočovač
Rozbočovač 1:10 s kabely

DIGI-CZ 221-X..

popisu základnových stanic byla zmíněna možnost rozbočování výstupního signálu pro více dekodérů. Zejména, pokud používáme dekodéry s malým odběrem (světelná návěstidla, osvětlení domečků), je možné k základnové stanici připojit více dekodérů, než je počet výstupů ze základny (2, 4 nebo 5). Napojování kablíků není příliš estetické a je dost nepřehledné. Proto jsme pro naše zákazníky navrhli a vyrobili jednoduché rozbočovače. S jejich pomocí lze rozdělit jeden výstup na 5 nebo 10 dekodérů.

Pokud je tento rozbočovač připojen na neprogramovací výstup základny, všechny jeho výstupy jsou logicky také neprogramovací. Ale pokud jej připojíme na programovací (či správněji „přepínatelný“ výstup – protože na základnové desce se jeho funkce volí jumperem), jeden z výstupů rozbočovače kopíruje funkci konektoru na základně. Ostatní z výstupů zůstávaji neprogramovací. Takto z programovacího výstupu získáme kromě původní funkce také další čtyři (nebo devět) neprogramovacích. Na rozbočovači je pro zamezení rušení přidaný i napájecí filtr. Na fotografii je rozbočovač 1:10, jeho „rozdělením“ na polovinu si lze představit verzi 1:5.

Ne každý ze zákazníků má možnost vyrobit si propojovací kabely. V obchodech je koupit nelze. Proto jsme na zvláštní objednávku schopni vyrobit vám tyto kabely na míru. K dispozici jsou v podstatě čtyři typy:

 1. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách;
 2. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektory PFH02-04P na obou stranách (na fotografii);
 3. Třívodičové kabely (provozní) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně;
 4. Čtyřvodičové kabely (programovací) zakončené konektorem PFH02-04P na jedné a dutinkami na druhé straně.

První dva typy jsou vhodné pro servodekodéry (DIGI-CZ 004-N) a domečky (DIGI-CZ 032-C), třetí a čtvrtý pro jedno světlo (DIGI-CZ 031-ZS), návěstidla (DIGI-CZ 019) a domečky (DIGI-CZ 032-A a B).

Při objednávce kabelů doporučujeme použít email a přesně specifikovat potřebnou délku a konektory. Prosím, neobjednávejte jiné typy, nejsme na to zařízeni.

Pro ceny kabelů platí tato kalkulace:
do půl metru délky (včetně) – 40 Kč – bez ohledu na počet vodičů a typ konektorů,
za každých dalších započatých 50 cm – 15 Kč. (Objednávkový systém počítá do kalkulace vždy 40 Kč, prosím, přepočítejte si cenu podle vaší objednávky.)

Jednoduchý ovladač příslušenství

boxed_smDIGI-CZ 025

Jednoduchý ovladač příslušenství, umožňuje ovládání osmi výhybek, návěstidel nebo přejezdů pomocí tlačítek, tak jak to všichni známe z minulosti. Určen je zejména pro malé kobercové železnice pro děti a to především ve spojení s kolejivem Roco® GeoLine®.  Ale jeho použití může být i v rozsáhlejším kolejišti.  Občas se můžete setkat s označením Mini TCO.

Funkce ovladače

 • Kompatibilní se systémem standardu XpressNet a RocoNet (zejména Roco® MultiMAUS);
 • Přímé ovládání až osmi výhybek (návěstidel, závor nebo jiného příslušenství);
 • Adresy nastavitelné po blocích v rozsahu od adresy 1 až po adresu 64;
 • Jednoduché nastavení pomocí DIP přepínačů;
 • Kompaktní konstrukce ve vhodné krabičce.

Připojení

Zařízení se jednoduše připojí do „Slave“ konektoru na Roco 10764, tak jak ukazuje následující obrázek. Poznámka – pokud již máte konektor „Slave“ obsazen, lze s úspěchem používat rozdvojky pro telefonní kabely.
Po připojení a zapnutí systému na ovladači problikne červená LED a po jejím zhasnutí již zařízení pracuje normálně.
Pokud na zařízení bliká červená LED, znamená to, že nebyla nalezena příkazová stanice (žádné „master“ zařízení). Zkontrolujte, jestli máte správně připojenou MultiMAUS a jestli máte správně nastavenou XpressNet adresu. Případně změňte adresu zařízení pomocí DIP přepínačů 1-5.

V případě, že zařízení chcete připojit například k centrále Lenz, lze jej jednoduše připojit do adaptéru LA-152, nebo přímo na svorky LMAB.

V případě připojení k centrále NanoX se zařízení jednoduše připojí do konektoru XpressNet. U starší verze budete potřebovat rozdvojku.

connect

Verze 2 – bez integrovaných tlačítek

XbusSW_B_2_smJedná se o upravenou verzi, která může využívat již instalované „analogové klávesnice“ stávajícího kolejiště.

Funkce ovladače v druhé verzi

Zařízení v této verzi umožňuje:

 • Kompatibilní se systémem standardu XpressNet a RocoNet (zejména Roco® MultiMAUS);
 • Přímé ovládání až čtyř nebo osmi výhybek (návěstidel, závor nebo jiného příslušenství);
 • Adresy nastavitelné po blocích v rozsahu od adresy 1 až po adresu 127;
 • Jednoduché nastavení pomocí DIP přepínačů;
 • Snadná instalace do již existujícího kolejiště ovládaného tlačítkovými klávesnicemi;
 • Možné použití více ovladačů (snadná volba adresy);
 • Umožňuje použití jak tlačítek, tak i přepínačů (volba v konfiguraci).

Kompletní popis je na stránkách Jindry Fučíka.

Zobrazovač zpětné vazby – XBus FBO

Xbus_FBO_2DIGI-CZ 028 

Jedná se o velice jednoduché zařízení, které má minimum konfigurace a slouží k názornému zobrazování stavu zpětného hlášení nebo stavu příslušenství (polohy výhybky). Zařízení se připojuje na sběrnici XpressNet stejně jako ovladače. Jedná se o vhodný doplněk pro ovládací panely spolu se zařízením Xbus TCO. Pokračování textu Zobrazovač zpětné vazby – XBus FBO